Zagłosujmy na Sołtyskę

Wszystkim się wydaje, że bycie sołtysem, to jakieś zaszczyty lub profity. Otóż nie, to nie jest łatwa sprawa. Trzeba mieć gen społecznika, chęć do zrobienia czegoś więcej dla miejsca w którym się mieszka i żyje, niż tylko koszenie swojego ogródka. Pomóżmy naszej sołtys. To przede wszystkim. A poza wszystkim, niech wie, że ktokolwiek docenia jej robotę. ja już wysłałem SMS. Taka zabawa, ale ile może znaczyć dla niej.

http://olsztyn.wm.pl/564241,Popierajcie-swojego-soltysa.html

Jakby ktoś nie wyłapał z tabeli pod artykułem to:

Aneta Joanna Piątkowska, Klebark Wielki, gmina Purda
SMS o treści go.sol.176 na numer 7248 (Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)